Orzeźwiająca woda dla zdrowia

uzdatnianie wody

Woda to zarzewie życia, jakkolwiek przez zanieczyszczanie otoczenia oraz występujące w nim toksyny oraz ona staje się ewentualnym zagrożeniem dla życia oraz zdrowia człowieka. Dlatego także każda woda, którą wydobywa się z różnych źródeł ma obowiązek przejść proces uzdatniania przed dopuszczeniem jej do konsumpcji.

Na czym polega uzdatnianie wody? Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że uzdatnianie to standardowy proces dopuszczenia wody do spożycia przez ludzi. Sam proces to nic innego jak poprawa jakości wody, by ta spełniała wszystkie określone prawem normy oraz nie kreowała zagrożenia dla systemów żyjących. Uzdatnianie wody składa się z poszczególnych etapów, jakie powinny nastąpić po sobie, żeby woda stała się wodą pitną oraz nie szkodziła człowiekowi:

 

1)            etap 1: napowietrzanie, jakie natlenia wodę i usuwa rozpuszczone w niej niewartościowe gazy,

2)            etap 2: filtrowanie, którego celem jest odseparowanie niepożądanych substancji,

3)            etap 3: dezynfekcja, jaka eliminuje zagrożenia chorobotwórcze takie jak bakterie, wirusy oraz grzyby;

4)            etap 4: zmiękczanie, to używane jest w głównej mierze w owym czasie, kiedy woda ma być spożytkowana w przemyśle

 

Nie każdy wie, że dobór metody uzdatniania wody w kolosalnej mierze zależy od typu ujęcia wody. Z jakiej przyczyny tak się dzieje? Powód jest prosty: różne ujęcia wodne znamionuje różny poziom oraz typ zanieczyszczeń, wskutek tego również inaczej przebiegać będzie uzdatnianie wody z ujęcia powierzchniowego, inaczej z drenażowego, a jeszcze odmiennie z głębinowego, czyli podziemnego. Najczystsza woda wywodzi się z ujęcia głębinowego, bowiem w jakiś sposób sama ulega procesowi samooczyszczania, co nie oznacza nie pożąda uzdatniania.

Zobacz także:

http://www.cin.org.pl/rynek-uzdatniania-wody-juz-nigdy-nie-bedzie-taki-sam/

oraz

http://www.cin.org.pl/