Pomoc dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna niepełnosprawność i inwalidztwo były zagadnieniami tabu. Ludzi, którzy w jakiś sposób pozostali dotknięci przez los właściwie nie wolno było spotkać na ulicy. Powodów było kilka. Między innymi fakt, że osobom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było przemieszczać się w przestrzeni miejskiej. Niemniej jednak w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych nadzwyczaj się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej kurs. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby oraz w głównej mierze rządy wielu państw podjęły poczynania w celu przeciwdziałania wyeliminowaniu społecznemu ludzi dotkniętych inwalidztwem. Jest to nadzwyczaj ważna zmiana społeczna. W Polsce obecnie prowadzonych jest szereg kampanii społecznych, które zachęcić mają pracodawców do angażowania ludzi niepełnosprawnych ruchowo oraz umysłowo. Akcesoryjnym walorem są tu duże dopłaty do stanowisk pracy kreowanych naturalnie z myślą o takich ludziach. Niezwykle istotne jest też to, że poszczególne samorządy lokalne, w tym bezsprzecznie także władze Warszawy, dokładają wszelkich starań, by przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny wcale nie znaczy gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło także konstytuować trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. To kapitalna okazja do tego, żeby pokazywać, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są identycznie wrażliwi oraz wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu miastach Polski, w tym oczywiście również w Warszawie organizowane są spotkania oraz konferencje, na których podejmuje się tematykę niepełnosprawności. To również doskonała okazja dla władz miast i gmin do tego, aby zastanowić się nad ułatwieniami dla osób, jakie nie są tak sprawne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz częściej są zauważane potrzeby tych ludzi. To naturalnie dzięki temu w przestrzeni miejskiej pojawiają się autokary przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich czy podjazdy gwarantujące figurom niepełnosprawnym względnie bezproblemowe dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat sprawy karne łódź