W jaki sposób pozbyć się problemu z nierzetelnym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Niejednokrotnie wierzycielami są też osoby prywatne, jakie udostępniają pomocy pieniężnej z słusznym zabezpieczeniem. Jakim? Przeważnie są to rozmaitego typu weksle. To oczywiście na tych dokumentach warto się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy i jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia jednostka, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności ustawodawczych ma prawo emitować własne weksle. To właśnie z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki lub też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub także od osób fizycznych jest znakomitą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wówczas specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą kwotę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Są także weksle in blanco

Jest to dosyć specyficzny typ weksla, jaki definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w szerokiej ofercie których odszukać można skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec potencjalnych klientów. Często na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, których termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli korporacji skupujących weksle ich konsumentami przeważnie są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To naturalnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *